Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apelovao na građane

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apelovao je danas na građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, posebno u blizini obradivih poljoprivrednih površina ili šuma, zbog opasnosti od širenja požara koji može da ugrozi živote građana i nanese veliku materijalnu štetu.

U saopštenju se navodi da najavljeno toplo vreme pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njihovom brzom širenju, uz podsećanje na to da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od njenog ruba.

Za fizička lica koja prekrše odredbe Zakona o zaštiti od požara propisane su novčane kazne od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko dođe do požara, potrebno je da građani što pre o tome obaveste vatrogasnu službu na broj telefona 193.

Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana.