Povoljni krediti za uvođenje toplifikacije i vodovodne i kanalizacione mreže

Banka „Poštanska štedionica“ sklopila je ugovore sa javnim preduzećima „Toplifikacija“ i „Vodovod i kanalizacija“ iz Požarevca o omogućavanju povoljnih kredita za građanstvo kako bi uveli toplifikaciju ili kanalizaciju u svoje domove.

Ugovor ispred „Poštanske štedionice“ je potpisao predsednik Izvršnog odbora Bojan Kekić a ispred javnih preduzeća direktor „Toplifikacije“ Predrag Janković i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Aleksandar Dimitrijević.

Prisutne je pozdravio gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović koji je istakao da su ovi ugovori od izuzetnog značaja za grad i građane:

„Sklapanje ugovora sa Bankom Poštanska štedionica sa jedne i Javnim preduzećem „Toplifikacija“, odnosno „Vodovod i Kanalizacija“ sa druge strane ima višestruki značaj po sve tri strane, kao i za Požarevac u celini. U pitanju je odobravanje posebno povoljnih kredita našim sugrađanima za priključenja na daljinsko grejanje, kao i vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ovim ugovorom naš grad daje doprinos jačanju našoj domaćoj banci, ali takođe utiče i da se što veći broj Požarevljana priključi na pomenutu komunalnu infrastrukturu. Ovaj momenat, dame i gospodo, treba prepoznati i kao deo borbe za zdraviju životnu sredinu našeg grada i okoline.

Uveren sam da će zahvaljujući povoljnostima koja će proisteći iz ovog ugovora, veliki broj domaćinstava preći sa individualnih ložišta na blagodeti toplifikacione mreže. Takođe, masovni priključci na kanalizacionu mrežu doprineće očuvanju podzemnih voda, a time i prestanku svih komplikacija koje imaju vlasnici septičkih jama sa naše teritorije. U isto vreme, ovim projektom koji sprovodimo sa Bankom Poštanska štedionica omogućićemo priključke na komunalnu infrastrukturu i onim sugrađanima kojima kućni budžet to do sada nije dozvoljavao.“

preuzeto sa sajta Grada Požarevca