OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo stanovništvo da će se dana 04.06.2024.g. (utorak), izvršiti obuka pripadnika Specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje , te u skladu sa tim aktiviramosistem za javno uzbunjivanje u naselju Golubac i to emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi, (znak „ PRESTANAK  OPASNOSTI “), sa uključivanjem sirene.

PREZTEO SA SAJTA OPŠTINE GOLUBAC