Obaveštenje za javnost

Obaveštavaju se korisnici koji se snabdevaju vodom sa vodoiizvorišta Lovac u Kostolcu, Starom Kostolcu, Klenovniku i Petki da po rešenju Ministarstv zdravlja, Odeljenje sanitarne inspekcije – odsek za sanitarni nadzor Požarevac, a na osnovu dobijenih rezultata Analize V – obima i tri uzastopne Analize A – obima i Preporuke Zavoda za javno zdravlje Požarevac, mogu koristiti vodu za sve potrebe.

Za korisnike u selu Drmno, Viminacijum i privrednim subjektima koji se snabdevaju vodom sa vodoizvorišta PPV Mlava, zabrana korišćenja vode za piće ostaje na snazi. Voda se može koristiti za sve sanitarno – higijenske potrebe.

preuzeto sa sajta Grada Požarevca