Obaveštenje KJP “Izvor” postavljena reciklažna zvona za odlaganje staklene ambalaže

Komunalno javno preduzeće „Izvor“ obaveštava korisnike komunalnih usluga da su na frekventnim lokacijama u opštini Petrovac na Mlavi i u sledećim naseljima: Kamenovu, Oreškovici, Ranovcu, Rašancu, Šetonju, Velikom Laolu, Velikom Popovcu, Ždrelu, Tabanovcu i Burovcu postavljena reciklažna zvona za odlaganje staklene ambalaže.

Postavljanjem kontejnera za staklenu ambalažu napravili smo prvi korak u primarnoj selekciji otpada. Naše opredeljenje je da nastavimo u tom pravcu. U narednom periodu planiramo postavljanje kanti i kontejnera za razdvajanje i drugih vrsta reciklažnog otpada.

preuzeto sa sajta Opštine Petrovac na Mlavi