Obaveštenje

Obaveštavamo zainteresovane privrednike grada Požarevca da će se
konsultacije u vezi Programa podsticaja privredi po Javnom pozivu za
dodelu sredstava državne pomoći iz budžeta grada Požarevca za 2024.
godinu, a u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja
grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine održavati svakog
radnog dana od 11 – 13 časova.
Zakazivanje možete vršiti telefonom na brojeve 012/539 664 i 012/539 638,
ili putem imejla na adresu: privreda@pozarevac.rs.

preuzeto sa sajta Grada Požarevca