Obaveštavaju se sve zainteresovane stranke za zauzeće javne površine tokom uskršnjih praznika

Obaveštavaju se sve zainteresovane stranke za zauzeće javne površine tokom uskršnjih praznika, da će se zauzeće javne površine odobriti za period od 22.04.2024. do 05.05.2024. godine na lokaciji Trg Mladena Miloradovića – glavna šetna staza u okviru parkića.

Pre podnošenja zahteva za zauzeće, potrebno je doći u kancelariju br. 36 OU opštine Veliko Gradište, počev od dana 17.04.2024. godine kako bi se izabrala lokacija za postavljanje tezge. Predviđene su 32 (trideset i dve) lokacije za postavljanje tezgi.

Lokacije će se odobravati prema redosledu javljanja zainteresovanih stranaka.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Preuzeto sa sajta Opštine Veliko Gradište