Koнкурс „Завичајно звоно професора Вучковића“

Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари

Расписује конкурс за књижевну награду под називом „Завичајно звоно професора
Вучковића“ у две категорије: за најбољу необјављену завичајну песму и најбољу
необјављену краћу причу о завичају.
Учесници конкурса могу да пошаљу највише два рада из обе категорије под истом
шифром откуцане у два примерка на адресу: Центар за културу „Војислав Илић
Млађи“ Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, под назнаком „За конкурс“,
најкасније до 14. јануара 2024.године.
Решење шифре се доставља у посебној коверти заједно са радовима са следећим
подацима: име и презиме, адреса,број телефона и краћа биографија.
Најуспешнији радови биће објављени на сајту Општине Жабари и у Зборнику који ће
бити штампан сваке треће године.

Информације: 012/250-858, czkzabari@gmail.com

www.zabari.org.rs