Javna rasprava – Analiza stanja u vezi izrade Plana razvoja opštine Žabari 2023-2030

Opština Žabari poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Analize stanja u vezi izrade Plana razvoja opštine Žabari 2023-2030, kao i da daju svoje predloge i primedbe.

Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Opština Žabari, Kneza Miloša 103, 12374 Žabari sa naznakom „Za javnu raspravu o Analizi stanja u vezi izrade Plana razvoja opštine Žabari 2023-2030“, neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Žabari ili elektronskom poštom na adresu: opstina@zabari.org.rs sa naznakom „Za javnu raspravu o Analizi stanja u vezi izrade Plana razvoja opštine Žabari 2023-2030“, najkasnije do 19. 07. 2023. godine do 09.00 časova.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana i zainteresovane javnosti biće održan 19. 07. 2023. godine (SREDA) u sali Skupštine opštine Žabari u ulici Kneza Miloša 103, sa početkom u 10.00 sati.

www.zabari.org.rs