Dodeljeno još 17 stipendija za studente sa teritorije Grada Požarevca

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović potpisao je ugovore sa studentima o stipendiranju.

Inače u drugom krugu je dodeljeno 17 stpipendija u ukupnoj vrednosti od 1.700.000,00 dinara.

U prvom krugu dodeljeno je 79 stipendija tako da je ukupno 96 studenata dobilo novac za stipendije.

U razgovoru sa studentima gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je ovom prilikom istakao da je Požarevcu od suštinskog značaja da se oni, kao i njihove kolege, nekada vrate i svoje znanje iskoriste u svom gradu.

preuzeto sa sajta Grada Požarevca