ЈАВНИ УВИД у Нацрт првих измена и допуна плана генерлане регулације за насеље Александровац

ЈАВНИ УВИД у Нацрт првих измена и допуна плана генерлане регулације за насеље Александровац одржаће се од 12. јуна до 26. јуна 2023. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама Општинске управе општине Жабари, у канцеларији Групе за обједињену процедуру, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији општине Жабари https://zabari.org.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт првих измена и допуна плана генералне регулације за насеље Александровац у писаној форми, на адресу Општинска управа општине Жабари, Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности, Група за обједињену процедуру, ул. Кнеза Милоша бр. 103, 12 374 Жабари у току трајања јавног увида, закључно са 26. јуном 2023. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 16. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Жабари, у канцеларији Групе за обједињену процедуру.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 29. јуна 2023. године, са почетком у 12 часова, у Скупштинској сали у згради ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, улица Кнеза Милоша бр. 103, у Жабарима.

Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

www.zabari.org.rs