У Малом Црнићу бесплатни уџбеници, вртић и јавна расвета

Први ребаланс буџета за ову годину усвојен је на седници Скупштине општине Мало Црниће, доносећи промене у расподели примљених текућих наменских трансфера од Републике и расхода у складу са приходима. Главни разлози за доношење овог ребаланса су примљени текући наменски трансфери од стране Министарства без портфеља у износу од 7 милиона динара за пут Божевац – Кобиље, као и усклађивање плата свих буџетских корисника са закључцима Владе Србије.

Новом одлуком планирани су укупни приходи и примања у износу од 748.770.255 динара. То обухвата текуће приходе и примања из буџета у износу од 355.408.000 динара, средства других извора у износу од 20.442.003 динара, као и пренета неутрошена средства у износу од 372.920.081 динар.

Ребаланс је донео значајне измене у програму становања, урбанизма и просторног планирања. За куповину пољопривредног земљишта у Божевцу и Црљенцу издвојено је 3 милиона динара. Такође, 7 милиона динара је намењено за плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету у насељима. ЈКП „Чистоћа“ добио је додатних 1,5 милиона динара за текуће поправке и одржавање јавног осветљења, док су за зоохигијену издвојена 500.000 динара, а за куповину цистерне 13 милиона динара.

Општина је такође планирала субвенције приватним предузећима у износу од 20 милиона динара како би подржала њихов економски развој. За одводњавање је предвиђено 9 милиона динара, за изградњу дела бедема у Кули 8 милиона динара, а за асфалтирање и пресвлачење улица у насељима издвојено је 114,5 милиона динара.

Осим тога, ребалансом су обезбеђена средства за опремање групе целодневног боравка у Батуши у износу од 2,5 милиона динара, додатних 5.456.700 динара за основно образовање, 950.000 динара за рад Дом здравља, 300.000 динара за мртвозорство и 6,6 милиона динара за набавку нових столица и завеса за салу ФЕДРАС-а.

Председник Општине, Малиша Антонијевић, истакао је да ће усвајањем овог ребаланса бити омогућени бесплатни уџбеници за основце, проширење Предшколске установе и преузимање одређених трошкова јавне расвете, што представља значајан корак ка бољем функционисању локалне самоуправе и пружању квалитетних услуга грађанима.

Слика: www.recnaroda.co.rs