Сузбијање амброзије на територији Града Пожаревца

Расписана је јавна набавка за систематско уништавање амброзије на територији Града Пожаревца у 2024. години. Процењена вредност набавке је 13,6 милиона динара без ПДВ-а. Рок за подношење пријава је до 30. априла.

Сузбијање биљке амброзије на територији Града Пожаревца вршиће се на површини од 840.000 м2, на територији Градске општине Костолац на површини од 430.000 м2 и сеоским месним заједницама на површини од 330.000 м2. У другом циклусу вегетације према евиденцији Штаба, вршиће се поново кошење истих површина до 50%, односно до максимално 800.000 м2.

Потребно је мапирање територије под амброзијом које подразумева обилазак локација и извештај понуђача пре третмана амброзије са подацима као што су: локалитет, станиште, бројност, механизација којом је најподесније извршити третман и површина на којој је потребно извршити сузбијање, као и мапа са уцртаном или означеном површином која је на терену забележена ГПС уређајем тј. њене координате, на којем ће се вршити сузбијање амброзије.

Посебно у фази цветања, која се одвија од краја маја до краја октобра потребно је пратити и косити амброзију на земљишту у складу са динамиком њеног бујања. Након првог кошења потребно је поновити уништавање код покошених површина, на којима је уочено ново ницање биљке, а на основу одлуке Штаба за систематско уништавање амброзије.

Локације које су највише захваћене амброзијом су Индустријска зона, круг око опште болнице, Љубичевски пут и београдски пут код петље за Велико Градиште.