Обавештавамо вас да је на делу територије у општини Петровац на Млави уведена ванредна ситуација на основу ОДЛУКЕ о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Петровац на Млави у насељеном месту Петровац на Млави коју је донео Општински штаб за ванредне ситуације.

  1. Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Петровац на Млави у насељеном месту Петровац на Млави.
  2. Ванредна ситуација се проглашава на основу закључка Штаба бр 87-23/23-02 од 17.06.2023. године у вези дела подручја општине угроженом опасношћу, великих и честих атмосферских падавина, насталим у периоду током месеца јуна 2023. године, посебно због пораста нивоа реке Млаве на којој је проглашена ванредна одбрана због ослабљене линије одбране у зони радова на мосту за Велико Лаоле, велике запуњености наносом корита за малу воду, појаве подземних вода и лоше хидрометеоролошке најаве за слив Млаве.

Обавештавамо ширу јавност да  засад нема опасности од потенцијалних изливања и плављења водотока на подручју општине Петровац на Млави и да је Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије донета превентивно како би се благовремено реаговало у случају нових падавина у водосливном подручју реке Млаве и њених притока.

Слика radiobambi.com