НАПРАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА: Додељено пет милиона динара за пројекте помоћи Ромима

КОМИСИЈА града Пожаревца сачинила је ранг-исту прихваћених пројеката у оквиру реализације Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2023. години.

Одабрано је девет пројеката, којима ће се доделити укупно пет милиона динара. Најнижа одобрена сума износи 200.000, а највиша 1,1 милион динара.

Преузето са НОВОСТИ.РС