Импресум

Назив Медија: Браничевски кас доо

Пословно име: Браничевски кас доо Пожаревац

Косовска 73, 12000 Пожаревац, Србија

Главна уредница: Живодарка Витасовић

Телефон: +381 64 80 10 676
Е-пошта: branicevskikas@gmail.com

Извршавање обавеза које Браничевски кас д.о.о. има по одредбама Закона о електронским медијима и Закона о јавном информисању и медијима и подзаконским акатима донетим у складу са Законом о електронским медијима, контролише Регулаторно тело за електронске медије.

Регистрациони број медија Браничевски кас ИН001278