Голубац Пољује Ка Туристичкој Пролазности: Потписан Уговор за Изградњу Марине на Дунаву

Министарство туризма и омладине, Агенција за управљање лукама и општина Голубац данас су потписали Уговор о регулисању међусобних права и обавеза на реализацији пројекта изградње марине у Голупцу. Државни секретар у Министарству туризма и омладине Урош Кандић изјавио је да ће до краја следеће године бити заокружена изградња наутичке туристичке инфраструктуре на Доњем Подунављу. Будућа марина на Дунаву, у близини центра Голупца, имаће капацитет за пријем отприлике 100 пловила. У оквиру марине, поред простора за прихват и смештај пловила, развијаће се и комерцијални и други садржаји. Ова иницијатива обећава да ће обогатити туристичку понуду и допринети развоју Голупца као привлачне туристичке дестинације.

Фото извор/Фејсбук