ВЛАДА СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ ИЗРАЗИТО НЕДОВОЈЕНИХ ОПШТИНА У 2024. ГОДИНИ

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу којом се утврђује Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина из четврте групе за 2024. годину. Ова уредба има за циљ унапређење комуналне инфраструктуре, изградњу и реконструкцију објеката у областима образовања, здравства, туризма, социјалне заштите, културе, спорта, водопривреде, као и опремање тих објеката, као и других у власништву локалне самоуправе.

Средства из овог програма намењена су следећим општинама чији је степен развијености испод 60% од републичког просека: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Босилеград, Брус, Бујановац, Варварин, Владичин Хан, Власотинце, Гаџин Хан, Голубац, Димитровград, Дољевац, Жабаре, Жагубица, Житорађа, Књажевац, Крупањ, Куршумлија, Кучево, Лебане, Љиг, Мали Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Варош, Опово, Петровац на Млави, Прешево, Прибој, Пријепоље, Ражањ, Рашка, Рековац, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин и Црна Трава.

Овим програмом Влада Републике Србије настоји подржати равномеран регионални развој и унапређење живота грађана у изразито недовољно развијеним општинама.